RISICOMANAGEMENT & INSPECTIES

Door onze ruime ervaring met agrarische schades, kunnen onze experts ook goed inschatten waar risico’s liggen en hoe schades voorkomen kunnen worden. Op het gebied van risicomanagement en –preventie kunnen wij daarom voor onze opdrachtgevers een risicoprofiel in kaart brengen tijdens een bedrijfsinspectie.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Met name bij het opstarten van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven of het afsluiten van nieuwe verzekeringen is het van belang om een gedegen analyse te maken van alle risico’s die tijdens de bedrijfsvoering op de loer liggen. FINQA voert voor verzekeraars bedrijfsinspecties uit om het risicoprofiel van een klant of bedrijf in kaart te brengen. Aan de hand van onze rapportage kan tot een goede beoordeling worden gekomen van de verzekerbaarheid van een bedrijf. Wij beperken ons hierbij niet tot het alleen in kaart brengen van de risico’s. Tijdens het bedrijfsbezoek bespreken wij onze bevindingen ook altijd met de klant en zoeken wij samen naar preventieve mogelijkheden en oplossingen.

Omdat bedrijfssituaties tussentijds kunnen veranderen – denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de veestapel – voeren wij voor een aantal opdrachtgevers ook periodieke risico-inventarisaties uit op bedrijven. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

WAARDEBEPALING/TAXATIE

Binnen de schade-expertise van FINQA is waardebepaling een belangrijk onderdeel. Immers pas als je de werkelijke waarde van iets weet kun je tot een realistisch schadebedrag komen. Dit is uiteraard van essentieel belang voor een vlotte en soepele afwikkeling van de schade. Voor complexe taxataties, zoals bijvoorbeeld bij dure sportpaarden, zijn officieel geregistreerd taxateurs werkzaam binnen FINQA.

Verzekeraars doen bij het afsluiten van verzekeringen ook graag een beroep op onze expertise voor wat betreft waardebepaling. Een goede waardebepaling is namelijk van essentieel belang bij het bepalen van de te verzekeren waarde. Dit voorkomt dat ondernemers te hoog of juist te laag verzekerd zijn. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers bij een calamiteit voor vervelende verrassingen komen te staan.

MEER INFORMATIE OVER SCHADE EN RISICOMANAGEMENT & INSPECTIES?

Aad Reijneveld, SCHADE-EXPERT / VRT-TAXATEUR / LID-NVAE

Min of meer bij toeval ben ik 30 jaar geleden begonnen als agrarisch schade-expert. Ik had een melkveebedrijf echter, door een ongeval kon ik de werkzaamheden als veehouder niet meer uitvoeren. Sindsdien ben ik mij steeds meer gaan specialiseren op het vlak van schade-expertise en taxaties bij dieren, voornamelijk op het vlak van rundvee en (sport)paarden. Na al die jaren vind ik het nog altijd een enorme uitdaging om hier dagelijks mee bezig te zijn.

aad@finqa.nl

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup