FINQA AGRARISCH SPECIALISTEN STAAN VOOR U KLAAR

Voor de agrarische sector is het een tijd vol kansen en uitdagingen. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en ondernemers spelen continu in op veranderingen in de markt. Thema’s als technologische ontwikkelingen, schaalvergroting, duurzaamheid en kringlooplandbouw spelen een belangrijke rol in de toekomst van de sectoren. Innovatieve oplossingen lopen daarbij als een rode draad door de sector.

Risico’s zijn daarbij echter zeker ook volop aanwezig. Onze ervaren en deskundige agrarisch experts zijn gespecialiseerd in het herkennen van deze risico’s en gaan graag in gesprek over risicobeheersing. Wanneer er zich onverhoopt toch schade voordoet dan weten agrarisch ondernemers en hun verzekeraars dat ze in dit soort situaties altijd op de agrarische expertise van FINQA kunnen rekenen.

AGRARISCHE SCHADE

Schades binnen de agrarische sectoren glastuinbouw, landbouw, akkerbouw en veehouderij zijn zeer divers en uiteenlopend qua oorzaken en gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan kassen en gewassen door storm, hagel of overtollige regenval, gewasschade door gebruik van ondeugdelijk zaai- of plantgoed, spuitschades, foutief verstrekt voer en infectieziekten. Ook kan er bij het oogsten of bij de opslag van landbouwproducten van alles misgaan.

Om maatwerkexpertise te kunnen leveren binnen de gehele agrarisch sector is FINQA voortgekomen uit een bundeling van de krachten tussen Reijneveld Agrarisch Expertise (RAE) en Agro Expertiseburo (AEB). Onze registerexperts brengen de schade in kaart en geven desgewenst advies en begeleiding bij de uiteindelijke afhandeling van de schade. Ook op het vlak van risico-inventarisaties en bij aansprakelijkheidskwesties zijn onze experts dagelijks actief.

ONDERZOEKSFACILITEITEN

Om de exacte schadeoorzaak vast te stellen is vaak aanvullend onderzoek nodig. In ons laboratorium hebben wij diverse mogelijkheden hiervoor en daarbij beschikt FINQA over eigen proefkasfaciliteiten. Ook werken wij samen met diverse toonaangevende (nationale en internationale) onderzoekscentra en specialisten, die door ons kunnen worden ingeschakeld bij zeer complexe schades en vraagstukken.

Meer informatie over agrarische schade?

PETER WILDERS, schade-expert / NIVRE-re / gerechtelijk deskundige (LRGD) / lid-NVAE

Mijn carrière ben ik begonnen als specialist gewasbescherming en vervolgens heb ik als onderzoeker proefveld werkzaamheden uitgevoerd met gewasbeschermingsmiddelen. In 1991 ben ik gestart als agrarisch schade expert bij Interpolis en in 2007 heb ik de overstap gemaakt naar Agro Expertiseburo. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit schade-expertise bij schades op het vlak van glastuin-, akker- en landbouw zoals schuldvraag onderzoek, het aantonen van het causale verband, het aangeven van eventuele verhaalsmogelijkheden en het berekenen van schades. Als gerechtelijk deskundige word ik door rechtbanken ook ingeschakeld voor bijvoorbeeld het verzamelen en interpreteren van bewijsstukken in verband met schadeoorzaken.

peter@finqa.nl Bel mij!

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup