FOODSCHADE, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID EN RECALL

In de foodsector draait alles om voedselveiligheid. Voedingsmiddelen leggen echter een hele weg af voordat ze op het bord van de consument, de voerbak van een hond, of in de voertrog van een varken, terechtkomen. Alles wat consumenten en dieren aan eten en drinken tot zich nemen moet 100% betrouwbaar zijn. Hoewel de foodsector er zelf streng op toeziet kan er altijd iets misgaan waardoor contaminatie van voeding of andere problemen met voedselveiligheid optreden.

De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsclaims door getroffen consumenten of ondernemers, maar ook aan omzetverlies, herstelkosten en reputatieschade voor de producent. Bij FINQA weten wij gelukkig heel goed hoe we in dit soort situaties moeten handelen om de schade voor iedereen zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

 

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Zoals bij elk soort schade het geval is komt ook bij foodschade al snel de zogenoemde schuldvraag om de hoek kijken. Met andere woorden, bij wie ligt de productaansprakelijkheid. Dat is immers niet per definitie de voedselproducent, maar dat kan evengoed bijvoorbeeld de leverancier van bepaalde grondstoffen of verpakkingsmateriaal zijn. Naast het bepalen van de directe en indirecte schade houdt FINQA zich dus ook nadrukkelijk bezig met het aansprakelijkheidsvraagstuk. Vaak doen wij dat in opdracht van verzekeraars of advocatenkantoren.

Meer informatie over foodschade en productaansprakelijkheid?

Ruud Graat, schade-expert / Dierenarts (DVM)

Na enkele jaren als rundveedierenarts te hebben gewerkt ben ik als kwaliteitsmanager aan de slag gegaan in de babyvoedingsindustrie. Hier heb ik meerdere rollen vervuld, altijd op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Vanuit deze achtergrond ben ik me gaan specialiseren als schade-expert voor de foodsector en bij dieren. Vanuit mijn expertise taxeer ik schades binnen de voedingsmiddelenindustrie, waaronder ook alle indirecte schade die door ondeugdelijke voedingsproducten is ontstaan. Ook bemiddel ik bij aansprakelijkheidskwesties. Dat gebeurt veelal in opdracht van verzekeraars of advocaten. Tevens kunt u mij inschakelen voor het maken van een risico-inventarisatie en advies over risicopreventie binnen de foodsector.

Volg mij op LinkedIn
ruud@finqa.nl Bel mij!

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup