Controle op levensmiddelen is van levensbelang

22 mei 2023

Bij het kopen en consumeren van voedingsmiddelen voor mens en dier moeten we op de kwaliteit van de producten kunnen vertrouwen. Binnen de foodsector staat het thema voedselveiligheid dan ook op nummer 1. Ondanks alle aandacht die toeleveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, transporteurs, producenten en retailers aan de kwaliteit van levensmiddelen besteden, kan er ergens in de keten echter altijd iets misgaan. Mocht er sprake zijn van foodschade dan schakelen verzekeraars of foodbedrijven graag de expertise van FINQA in. Schade-expert Ruud Graat vertelt hier graag wat meer over.

Veel aandacht voor voedselveiligheid

In Nederland houden meerdere organisaties zich bezig met het thema voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is als overkoepelend orgaan vanuit de Rijksoverheid de belangrijkste partij die toezicht houdt op iedereen die direct of indirect betrokken is bij de foodsector in ons land. De NVWA ziet erop toe dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, maar zij gaat ook over de toelating van bepaalde nieuwe producten of juist het verbieden van de verkoop van producten waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Niet zelden deelt de NVWA waarschuwingen uit aan voedselproducenten of retailers die de voedsel- en warenwet overtreden. Bij leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, bij logistieke partners, voedselproducenten, retailers en andere partijen uit de voedselketen zie je echter ook dat er intern veel aandacht aan kwaliteitscontrole en productverbetering wordt besteed.

Levensmiddelen liggen onder een vergrootglas

In de branche is men heel alert op het voorkomen van foodschades en productaansprakelijkheid. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan. Meestal wordt er door kwaliteitscontroles al in een vroegtijdig stadium ingegrepen om foodschade te voorkomen of te beperken. Zo worden er bijvoorbeeld wel eens voedingswaren, waarbij men aan de kwaliteit twijfelt, teruggehaald door producenten. Product recall is echter meestal pas aan de orde als er bijvoorbeeld iemand ziek geworden is bij het consumeren van een bepaald product of als er iets mis blijkt te zijn met de inhoud of de verpakking. Bij levensmiddelen wordt geen enkel risico genomen en er kunnen nooit concessies worden gedaan aan de kwaliteit van voedingswaren voor mens en dier. De NVWA ziet daarop toe en ook partijen die zich met de verkoop van voedingswaren via een winkeltje of automaat aan huis bezighouden dienen zich aan de voedsel- en warenwet te houden.

Beoordelen en niet veroordelen

Op de momenten dat er ergens toch iets mis is gegaan en er sprake is van foodschade   worden wij als schade-expert door verzekeraars of foodbedrijven ingeschakeld. FINQA is op het gebied van schade-expertise, -taxatie en aansprakelijkheidsvraagstukken volledig neutraal en onafhankelijk. Dat is zo bij schadegevallen tussen bedrijven onderling en ook als het een zaak is tussen producent en consument. Wij beoordelen en dat is heel iets anders dan veroordelen. Als schade-expert is het onze taak in kaart te brengen wat er is misgegaan en wat daarvan de gevolgen en schade zijn. Met onze kennis van food en food-gerelateerde schades proberen wij ook adviezen te geven om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk leggen wij onze bevindingen vast in een rapportage.

Beoordelen en niet veroordelen

Binnen FINQA is de expertise op het gebied van foodschade en productaansprakelijkheid momenteel  volop in ontwikkeling. Deze expertise ligt in het verlengde van onze expertise op het gebied van agrarische en dierschades. Veel levensmiddelen vinden hun oorsprong immers in de land- en tuinbouw of veehouderij. Daar zijn wij met ons team schade-experts heel goed in thuis. Maar die kennis en ervaring is er binnen FINQA ook als het gaat om bijvoorbeeld snoepgoed, frisdrank en andere voedingsmiddelen.

Advisering en risicomanagement

Naast schade-expertise gaan wij ons binnen de foodsector meer en meer richten op advisering en risicomanagement ter voorkoming van foodschade. Voorkomen is namelijk beter dan ‘genezen’.  De rol van onafhankelijk kennisleverancier, vraagbaak en adviseur spelen wij nu  al voor boeren, tuinders en veehouders. Ook binnen de foodsector willen wij steeds meer gaan bijdragen aan het helpen voorkomen van schadesOp al deze onderdelen moeten opdrachtgevers op onze onafhankelijke expertise kunnen vertrouwen. Mensen die meer over foodschade en productaansprakelijkheid willen weten kunnen altijd contact met mij of met één van mijn collega’s opnemen.

Contact opnemen met Ruud Graat. ruud@finqa.nl of t06 41 45 94 69

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup