Schade bij paarden draait om emotie, oorzaak en gevolg

5 juni 2023

Nederland telt veel paardenliefhebbers en er zijn in ons land dus ook heel veel paarden en pony’s. Dat betekent ook weer dat er regelmatig iets misgaat met bijvoorbeeld de voeding, verzorging, het fokken of het transport van paarden. Dierenarts en schade-expert Jasper Simons legt uit om wat voor schades bij paarden het zoal gaat en waarom verzekeraars, particulieren en bedrijven in dat soort gevallen de expertise van FINQA inschakelen.

Hobbypaarden, fokpaarden en sportpaarden

Op de eerste plaats is het goed om een onderscheid te maken tussen verschillende typen paarden(houderij). De meeste paarden worden gehouden voor de hobby, sport of fokkerij. Een paard of pony dat puur als hobby thuis of op een weiland wordt gehouden en door zijn/haar baasje zelf wordt verzorgd, loopt in de praktijk minder risico dan paarden die voor (professionele) fokkerij, de spring- of dressuursport worden gebruikt.

Emotie komt altijd van rechts

Bij schade draait het voor ons als onafhankelijk dier- en veterinaire schade-expert om het vinden van de oorzaak, het vaststellen van de gevolgen en vaak ook om het bepalen van aansprakelijkheid. Een belangrijk aspect hierbij is daarnaast ook de factor emotie.  Binnen de schade-expertise in het algemeen en bij paarden in het bijzonder is dit een zeer belangrijk aspect voor ons om rekening mee te houden. Emotie komt namelijk ‘altijd van rechts’.

Paardenschade kent diverse oorzaken

Zoals er sprake is van verschillende soorten paarden, zo is er ook een onderverdeling te maken in de meest voorkomende oorzaken van schades bij paarden. Er kan bijvoorbeeld iets mis zijn met de kwaliteit van het hooi of van het paardenvoer, waardoor een paard ziek wordt en in het slechtste geval zelfs kan overlijden. Wij zien bijvoorbeeld regelmatig dat sporen van onkruiden of wilde planten in het hooi, zoals Jacobskruiskruid, voor intoxicatie (vergiftiging) bij paarden zorgt. De leverancier van het ziekmakende hooi kan in dat soort situaties  aansprakelijk gesteld worden.

Schade in de paardenfokkerij

Ook bij het fokken van paarden kan helaas wel eens iets misgaan. Hierbij kan het gaan om het gebruik van verkeerd sperma of schade die ontstaat tijdens de inseminatie of bij onjuiste bewaring van sperma. In dit soort situaties richten wij ons als schade-expert op de afkomst, conservering en kwaliteit van het sperma of wat er tijdens de inseminatie is misgegaan. In ons onderzoek betrekken wij aspecten als de administratie die paardenfokkerijen bijhouden, (aanvullende) laboratoriumonderzoeken van het gebruikte sperma of dier-medisch onderzoek bij de merrie en/of het veulen om schade vast te stellen. Zeker bij dure raspaarden of topsportpaarden kan het schadebedrag flink oplopen. Nauwgezet onderzoek naar oorzaak, aansprakelijkheid en gevolg is echter voor alle paarden essentieel.

Uiteenlopende verzorgingsschades

Veel schadegevallen waarbij paarden betrokken zijn ontstaan tijdens de verzorging. Paarden verwonden zich bijvoorbeeld tijdens het borstelen of opzadelen, raken bekneld of bezeren zich door hekwerk of lopen schade op tijdens een behandeling door de hoefsmid. Soms ontstaat de schade bij een paard ook tijdens het transport met een paardentrailer of op locatie tijdens een hippisch evenement. Het is vaak aan ons om in al dit soort situaties het aansprakelijkheidsvraagstuk van een verzekeraar te beantwoorden en de daadwerkelijke schade te bepalen.

Beroepsaansprakelijkheid dierenartsen

Tot slot valt ook de beroepsaansprakelijkheid voor dierenartsen onder de categorie schade bij paarden. Ook bij veterinair handelen kan immers schade ontstaan. Denk hierbij aan fouten die worden gemaakt bij het keuren, behandelen, opereren of toedienen van medicatie. Kortom, ondanks alle goede zorgen en liefde voor paarden kan er altijd wat misgaan. Als dat het geval is komt FINQA in actie om de situatie zorgvuldig en onafhankelijk te beoordelen en onze bevindingen aan bijvoorbeeld een verzekeraar te rapporteren. Zij handelen de schade bij paarden vervolgens verder met de verzekerden af. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup