Schades aan gezelschapsdieren maken veel los

8 maart 2023

Huisdieren, met een mooi woord gezelschapsdieren genoemd, maken een belangrijk deel uit van het dagelijks leven. Door die hechte band ontstaan er bij ziekte of overlijden van een hond, kat, cavia of ander gezelschapsdier vaak heftige emoties. Dat is bij het vaststellen van aansprakelijkheid en  financiële schade volgens veterinair schade-expert gezelschapsdieren en dierenarts Jasper Simons een extra complicerende factor waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Hij legt daarom graag uit hoe FINQA met schade aan gezelschapsdieren omgaat.

Wat zijn gezelschapsdieren?

Als we praten over gezelschapsdieren, dan hebben we het meestal over honden, katten, konijnen, cavia’s, kanaries, parkieten en andere kleine huisdieren. Onder deze categorie vallen echter ook exotische huisdieren, zoals slangen, schilpadden, reptielen etc. Paarden en landbouwhuisdieren (koeien, kippen, varkens e.d.) vallen niet in de categorie gezelschapsdieren. In dit geval richten we ons dus op het vaststellen van aansprakelijkheid en het taxeren van de schade die is veroorzaakt aan gezelschapsdieren.

Wat verstaan we onder schade aan gezelschapsdieren?

Bij de huisdierschades waar FINQA bij wordt betrokken moet je bijvoorbeeld denken aan vermeende fouten bij dier-medisch handelen. Denk aan het stellen van een verkeerde diagnose, foutief handelen bij een operatie of bevalling of het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicatie. Een dier kan hierdoor blijvend letsel oplopen of zelfs komen te overlijden. De kosten kunnen in beide gevallen hoog oplopen. Denk hierbij aan extra onderzoeks- en medische kosten of aan kosten voor het cremeren, begraven en de aanschaf van een nieuw huisdier. Naast de genoemde schade-oorzaken gaat er ook bij het fokken van honden en -katten nogal eens iets mis. En evengoed kunnen wij worden ingeschakeld voor een dier dat is aangereden of op een andere manier letsel heeft opgelopen.

Wat is de rol van FINQA bij schade aan huisdieren?

Als er sprake is van schade aan een gezelschapsdier, dan wordt de expertise van FINQA meestal ingeschakeld door de verzekeraar van dierenartsen, de (rechtsbijstand)verzekering van de diereigenaar  of door ingeschakelde advocaten. Onze taak is in dit soort situaties drieledig. We starten meestal met een onderzoek naar oorzaak en aansprakelijkheid, als dat het geval is gaan we uitzoeken wie aansprakelijk is en als derde wordt door ons de hoogte van de daadwerkelijke schade vastgesteld. Al deze informatie wordt door ons in een rapportage vastgelegd en ter verdere afwikkeling aan onze opdrachtgever overgedragen. Die wikkelt de zaak verder formeel af.

FINQA weet emoties goed te plaatsen

Bij ons werk houden wij altijd de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk in het oog. Er komen vaak emoties los bij de eigenaar van het dier. Naast het rationeel denken en handelen als schade-expert moet je ook dat aspect goed zien te managen. Bij FINQA zijn wij daarom gefocust op het beoordelen in plaats van het veroordelen bij schadegevallen. Tijdens persoonlijke gesprekken komen wij als externe partij vaak tot een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Wij baseren ons daarbij uiteraard op een gedegen onderzoek en vaststelling van feiten, maar wij laten de menselijke maat ook altijd meewegen bij het taxeren en rapporteren van de schade aan gezelschapsdieren. Dat is zeker bij huisdieren waar mensen enorm aan gehecht zijn een heel belangrijk aspect van ons werk. Daar zijn wij ons bij FINQA terdege van bewust en dat maakt ons werk ontzettend uitdagend. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup